Xilografia

Xilografia / Jaume Enrich

Un cartell de deixalles

Un cartell fet amb 18.000 peces tirades al mar. No fa falta dir res més.

Treball de l’empresa UnitedFakes

Font: UnitedFakes

Agency: Road
Creative director: Marc Mallafré
Road crew: Aitor Rollan